koplan - ateliér územního plánování

logo

Ondřej Kalivoda
autorizovaný architekt – územní plánování
úřední osoba pořizovatele

Zaměření ateliéru

Ateliér se zaměřuje na tvorbu územních plánů a jejich změn. Zabýváme se ale i zpracováním územních studií a dokumentací pro územní řízení. Zajistit můžeme také činnost oprávněné osoby pořizovatele, tzv. „létajícího pořizovatele“.