logo

Ondřej Kalivoda
autorizovaný architekt – územní plánování
úřední osoba pořizovatele

KOplan, ateliér územního plánování

Ing. Ondřej Kalivoda, Ph.D.

Mazurská 522/13 (mapa)
181 00 Praha 8 – Troja

tel:+420 606 275 747
e-mail:kalivoda.ondrej@gmail.com
 
č. autorizace ČKA:04 098
registrován na Živnostenském odboru MČ Praha 8, sp. značka O/10475/2010/Pok
IČO:87371553
nejsem plátcem DPH
 
peněžní ústav:mBank S.A.
číslo účtu:670100-2203505980/6210