logo

Ondřej Kalivoda
autorizovaný architekt – územní plánování
úřední osoba pořizovatele

O ateliéru

Ateliér byl založen v roce 2014. Funguje na základě volného sdružení osob. Vedoucím ateliéru a urbanistou je Ondřej Kalivoda, grafické zpracování zajišťuje grafický ateliér Dinato, v.o.s. Dále spolupracujeme s odborníky v oboru demografie, krajinářství, vodní hospodářství, dopravní inženýrství a podle potřeby i s dalšími profesemi.

Proč KOplan?

Územní plánování vyžaduje spolupráci projektanta s řadou lidí a organizací – se zastupiteli, občany obce, pořizovatelem a dotčenými orgány, s odborníky v jednotlivých oblastech i s dalšími aktéry. Jedná se tedy o plánování založené na  kooperaci. Odtud tedy KOplan.

Nadto, shodou okolností, K. O. jsou iniciály vedoucího ateliéru, Ondřeje Kalivody. Škarohlíd by také mohl v názvu hledat zkratku KO, tedy „knock out“. Inu pokud Vám to pomůže zapamatovat si nás, proč ne?!

Naše ambice

Naší ambicí je odborně zpracovaný, srozumitelný a formálně správný dokument, který přispěje k rozvoji obce a dobrému sousedskému soužití. Samozřejmostí je tak pro nás komunikace se všemi účastníky.

odkaz na reference

Ondřej Kalivoda

Ing. Ondřej Kalivoda, Ph.D.

  • vystudoval jsem krajinné inženýrství na ČZU
  • od roku 2007 se věnuji územnímu plánování ve spolupráci s Ka*Ka projektovým ateliérem
  • roku 2013 jsem se stal autorizovaným architektem a založil ateliér KOplan
  • v roce 2015 jsem se stal „létajícím pořizovatelem“
  • v témže roce jsem poprvé došel pochod 5BV – 115 km za 32 hod.
Můj profesní životopis najdete zde.